O projektu Proffesional Automotive Training - "PAT"

 

Projekt  LdV "PAT" - Professional Automotive Training, evidovaný pod číslem 2012-1-SK-LEO05-04201, nabízí možné řešení problému nedostatku vzdělávacích vyučovacích materiálů pro vybrané odborné předměty autoprofesí prostřednictvím transferu inovativních vzdělávacích nástrojů, osvědčených a používaných ve Velké Británii a zároveň prostřednictvím vývoje nového specializovaného obsahu - učebnic a online modulů v následujících odborných předmětech: Diagnostika a opravy automobilů, Klempířská technologie a Lakýrnická technologie.
Projekt realizuje konzorcium 6 vzdělávacích institucí, které už v minulosti spolupracovaly na LdV projektu "Volant": Střední odborná škola automobilová Jána Jonáše v Bratislavě - koordinátor projektu, zodpovědný za oblast projektového řízení; britská společnost ATT Training UK, poskytující do projektu fotografie, videa a multimédia s odbornou problematikou autoprofesí; Centre for Modern Education (SK) zabezpečující transfer technologií - převod portálu pro potřeby středních odborných škol z ČR do SR a zároveň technické zpracování obsahu do online podoby, Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje diseminační aktivity s cílem šíření informací o projektu mezi další střední odborné školy v SR. Střední odborná škola automobilová Holice poskytne zpětnou vazbu a testování vytvořených výukových materiálů v České republice. Cílovou skupinou projektu je cca 500 studentů dvou středních odborných škol automobilových v SR a ČR. Dalších potencionálních 20 000 uživatelů představují studenti a pedagogové  škol přímo nezúčastněných v projektu, zaměstnanci podniků zaměřených na výrobu automobilů v SR i zahraničí. Projekt též přispívá k rozvoji spolupráce různých typů vzdělávacích institucí. Věříme, že svojí podstatou - využitím inovativních metod při tvorbě odborných vyučovacích materiálů, projekt přispěje ke zkvalitnění výuky vybraných odborných předmětů na středních odborných školách automobilových v SR.


 

GB SK CZ

Reference

Aktuality

27/02/2013
Po představení prototypu Golfu GTI sedmé generace vloni na pařížském autosalonu se do Ženevy chystá jeho produkční verze.
Více ...