O projektu

Projekt  LdV "PAT" - Professional Automotive Training, evidovaný pod číslom 2012-1-SK-LEO05-04201, ponúka možné riešenie problému nedostatku vzdelávacích výučbových materiálov pre vybrané odborné predmety autoprofesií, učebný odbor autoopravár, prostredníctvom transferu inovatívnych vzdelávacích nástrojov, osvedčených a používaných vo Veľkej Británii a ČR a zároveň prostredníctvom vývoja nového špecializovaného obsahu - učebníc a online modulov v nasledovných odborných predmetoch: Diagnostika a opravy automobilov, Klampiarska technológia a Lakovnícka technológia.
Projekt realizuje konzorcium pozostávajúce zo 6 vzdelávacích inštitúcií, ktoré už v minulosti spolupracovali na LdV projekte "Volant": Stredná odborná škola automobilová Jána Jonáša v Bratislave - koordinátor projektu, zodpovedná za oblasť projektového riadenia; britská spoločnosť ATT Training UK, poskytujúca do projektu fotografie, videá a multimédiá s odbornou problematikou autoprofesií; Centre for Modern Education (SK) zabezpečujúce transfer technológií - prevod portálu pre potreby stredných odborných škôl z ČR do SR a zároveň technické spracovanie obsahu do online podoby, Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje diseminačné aktivity s cieľom šírenia informácií o projekte medzi ďalšie stredné odborné školy v SR. Stredná odborná škola automobilová Holice poskytne spätnú väzbu a testovanie vytvorených výučbových materiálov v Českej republike. Cieľovou skupinou projektu je cca 500 študentov dvoch stredných odborných škôl automobilových v SR a ČR. Ďaľších potencionálnych 20 000 užívateľov predstavujú študenti a pedagógovia  škôl priamo nezúčastnených v projekte, zamestnanci podnikov zameraných na výrobu automobilov v SR i zahraničí. Projekt tiež prispieva k rozvoju spolupráce rôznych typov vzdelávacích inštitúcií. Veríme, že svojou podstatou - využitím inovatívnych metód pri tvorbe odborných výučbových materiálov, projekt prispeje k skvalitneniu výučby vybraných odborných predmetov v stredných odborných školách automobilových v SR.


GB SK CZ

Reference

Aktuality

27/02/2013
Po představení prototypu Golfu GTI sedmé generace vloni na pařížském autosalonu se do Ženevy chystá jeho produkční verze.
Více ...