Project partners

SOŠ automobilová/Secondary Vocational Automotive School, J. Jonáša 5, SK-843 06 Bratislava, 00421 2 6930 7255; Ing. Janka Maštrlová, mastrlova@gmail.com

Centre for Modern Education (SK), Šancová 70, SK-811 05 Bratislava, 00421 2 65 423 779, Mgr. Jana Sýkorová, jsykorova@cfme.net 

ŠIOV/State Vocational Education Institute, Bellova 54/a, SK-837 63 Bratislava, 00421 2 54 776 774, Ing. Ladislav Satka, satka@siov.sk 

SŠ automobilní Holice/Vocational school of automotive Holice, Nádražní 301, CZ-534 01 Holice, 00420 466 682 031, Ing. Ivana Pertotová, pertotova@spsauto.cz

Centre for Modern Education (CZ), Pobřežní 34, CZ-186 00 Praha, 00420 234 705 530, Jan Kala, jkala@cfme.net  

ATT Training Ltd., Whitegates, Alexander Lane, UK-CM15 8QF Shenfield, 0044 208 3388 399, Ing. Tom Denton, tom.denton@atttraining.com

GB SK CZ

Referencies

News

more ...