Na úvod...

Projekt  Leonardo da Vinci "PAT" - Professional Automotive Training, ponúka prostredníctvom vývoja nového špecializovaného obsahu - učebníc a online modulov vzdelávacie materiály v nasledovných odborných predmetoch: Diagnostika a opravy automobilov, Klampiarska technológia a Lakovnícka technológia.  Na projekte spolupracujú partneri so Slovenska, Veľkej Británie, Českej Republiky a ponúka jedno z možných riešení problému s nedostatkom vhodných vzdelávacích materiálov pre kľúčové odborné predmety.

 

GB SK CZ

Referencie

Aktuality

24/07/2014
V auguste 2014 prebehne školenie k projektu PAT. Ak máte záujem sa zapojiť, kontaktujte nás na infosk@cfme.net
Viac ...